Rasespesialen 2018

Rasespesialen 2018 ble avholdt på

Bjerke Station på Maura 23 – 24 juni.