Raseutvalget

Raseutvalget representerer Mittelspitz, og har ansvar for å arbeide for rasens beste ved blant annet å bistå interesserte med informasjon om rasen og stell av den.

Raserepresentant

Siv Lien
Telefon: 909 15 101
E-post: mittelspitz@nmhk.net

Vara-raserepresentant

Toril Paulsen 
Telefon: 976 03 102
E-post: mittelspitz@nmhk.net

Medlemmer av utvalget

                                                            Marianne S.Nilsen – Kristin Hauger – Stine Renander Vetvik                                                                                                                                                  

Valpeformidler

Anne Grete Rønningsbakk

Telefon: 926 1 050
E-post: mittelspitz@nmhk.net

Valgkomité

                                               Hege Kristin Nilsen – Elisabeth Kråbøl – Vara: Marianne Myki

Helseutvalget

Ved henvendelser til helseutvalget, send mail til mittelspitz@nmhk.net.