Årsmøte 2017

Referat fra Raseårsmøte  lørdag 24.06.17. på Hadeland.
Møtet ble holdt i ringen etter at bedømmingen var ferdig.