ÅRSMØTE 2018

Stemmeseddel Nmhk Mittelspitz 2018

Stemmeseddel for valget på Årsmøtet 23 juni 2018. Bare medlemmer som er forhindret i å komme på årsmøtet, kan forhåndsstemme, samt at medlemskontingenten må være betalt innen fristen.